Inwestycje

Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje.

dowiedz się więcej »

Zdalna szkoła+

PO PC

15 maja ruszył program „Zdalna szkoła+”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolą w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+)
dowiedz się więcej »

Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego na terenie Gminy Krupski Młyn

RPO WSL 2014-2020

14 maja 2020 roku podpisana została umowa na dofinansowanie termomodernizacji bloku nr 5 w Ziętku ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dowiedz się więcej »

Zdalna szkoła

PO PC

1 kwietnia rozpoczął się nabór w ramach organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

dowiedz się więcej »

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II

RPO WSL 2014-2020

20 grudnia 2019 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II", w ramach którego zamontowanych zostanie 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 pompy ciepła. Środki na realizację projektu pochodzą min. z oszczędności powstałych po zrealziowaniu w 2017 roku I etapu montażu odnawialnych źródeł energii w naszej gminie.
dowiedz się więcej »

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn

RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakładała kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną bądź wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (inwestycja w formule zaprojektuj–wybuduj). Inwestycję zrealizowano w 33 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 5 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Krupski Młyn. W skład inwestycji wchodziła między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu.

dowiedz się więcej »

Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zadanie "Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie" polegało na poprawie stanu drogi gminnej o długości 125,88 m.
dowiedz się więcej »

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa

RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu był zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa. Projekt wpłynie na utrzymanie pełnej gotowości do działania i poprawę sprawności jednostki, a także na zapewnienie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.
Celem głównym projektu było zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Potępa.
dowiedz się więcej »

Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie

RPO WSL 2007-2013

Z początkiem 2010 roku Gmina Krupski Młyn rozpoczęła realizację rzeczową  projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

dowiedz się więcej »

Ziemia – wspólnota wszystkich istot

WFOŚiGW

26 września o godzinie 9.00 uroczyście otwarta została nowa i nowoczesna pracownia przyrodniczo-ekologiczna. Odnowiona i wyposażona ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu gminy Krupski Młyn w ramach projektu „Ziemia – Wspólnota Wszystkich Istot” pracownia służy lepszemu poznawaniu przedmiotów przyrodniczych, kształtowaniu aktywnych postaw proekologicznych oraz rozwijaniu pasji i ciekawości świata.

dowiedz się więcej »