42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Inwestycje

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

dowiedz się więcej »

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - Realizacja projektu na trerenie gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

5 lutego 2020 roku projekt złożony w maju 2018 roku, zakładający montaż odnawialnych źródeł energii w 11 gminach partnerskich otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu w Gminie Krupski Młyn zakończyła sie w kwietniu 2022 roku.
Projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry realizowany był w formule „parasolowej”. W takiej formule gmina jest beneficjentem środków europejskich, inwestorem, który projekt realizuje i właścicielem, który wybudowane instalacje przez 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu utrzymuje (serwisuje, ubezpiecza i naprawia w ramach gwarancji). Po zakończeniu tzw. trwałości projektu, który wynosi dla projektów unijnych 5 lat od otrzymania przez gminę ostatniej transzy środków finansowych, instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

dowiedz się więcej »

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu naterenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

12 stycznia 2021 roku podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji II etapu modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Krupski Młyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą "Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu naterenie Gminy Krupski Młyn" ralizowany przez Gminę Krupski Młyn otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 160 516,59 zł.

dowiedz się więcej »

Eko-klasa w Zielonej Gminie

Dofinansowanie: WFOŚiGW w Katowicach

31 grudnia 2020 roku zakończyła się realizacja zadania "Eko-klasa w Zielonej Gminie", polegającego na stworzeniu pracowni, która umożliwia nowoczesne prowadzenie zajęć, monitoring, obserwacje połączone z przygotowaniem dokumentacji, opisy zdarzeń i zjawisk pogodowych zachodzących w przyrodzie oraz obserwacje i odczyty stanu czystości powietrza i wód najbliższej okolicy. Pracownia uatrakcyjni warunki nauczania i realizację podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych oraz sprawi, że zajęcia dodatkowe będą dla uczniów niezwykłą przygodą.

dowiedz się więcej »

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Dofinansowanie: Województwo Śląskie

15 czerwca 2020 r. ruszył nabór placówek do II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 czerwca br. Gmina Krupski Młyn złożyła wniosek, w ramach którego przedszkola w Krupskim Młynie, Ziętku i Potępie otrzymają oczyszczacze powietrza i wezmą udział w kampanii promującej troskę o jakość powietrza.
dowiedz się więcej »

Modernizacja obiektu rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn

Dofinansowanie: RFIL i PROW 2014-2020

5 lutego 2019 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego podpisana została umowa na dofinansowanie modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. Planowane prace polegają na wyposażeniu obiektu w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalację infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej oraz rewitalizację otoczenia obiektów. Tak zmodernizowany obiekt wykorzystywany będzie min. przez grupy defaworyzowane - młodzież i osoby z grup dysfunkcyjnych o niskich kwalifikacjach a także przez pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Wkład własny - 71 373,80 zł, pokryty został z tzw. środków COVID w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

dowiedz się więcej »

Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje. Realizacja projektu rozpoczęła sie 1.09.2020 roku

dowiedz się więcej »

Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego na terenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

14 maja 2020 roku podpisana została umowa na dofinansowanie termomodernizacji bloku nr 5 w Ziętku ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dowiedz się więcej »

Budowa kanalizacji w Ziętku - wykonanie odwodnienia

Dofinansowanie: RFIL

2 listopada 2020 roku z firmą Boblex z Tworoga podpisana została umowa na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie bloków 1, 2, 3, 4 i 17 w Ziętku.
dowiedz się więcej »

Zdalna szkoła+

Dofinansowanie: PO PC

15 maja ruszył program „Zdalna szkoła+”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolą w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+)
dowiedz się więcej »