Inwestycje

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn

RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną bądź wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (inwestycja w formule zaprojektuj–wybuduj). Inwestycję przewiduje się w 34 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 5 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Krupski Młyn. W skład inwestycji wchodzi między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu.

dowiedz się więcej »

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa

RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu był zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa. Projekt wpłynie na utrzymanie pełnej gotowości do działania i poprawę sprawności jednostki, a także na zapewnienie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.
Celem głównym projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Potępa.
dowiedz się więcej »

Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie

RPO WSL 2007-2013

Z początkiem 2010 roku Gmina Krupski Młyn rozpoczyna realizację rzeczową  projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

dowiedz się więcej »

Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej

RPO WSL 2007-2013

24 czerwca wniosek pt. "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (pismo).
dowiedz się więcej »

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie

WFOŚiGW

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku. Realizacja została podzielona na 3 etapy. I etap obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę luksfer na elewacji, wykonanie elewacji budynku, pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz prace związane z zabudową przejścia z kuchni piwnicy na parter budynku szkoły.
dowiedz się więcej »