Zwierzęta bezdomne

Gdzie trafiają bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Krupski   Młyn w 2020 roku?
 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122 t.j. ze zm.). 
W 2020 roku bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez PUPHW „GABI” - Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przekazywane, w ramach zawartej umowy, do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76, prowadzonego przez Firmę Handlowo Usługową Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień – Wierczki 27.
Bezdomne zwierzęta to zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Przypadki występowania bezdomnych psów należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Krupski Młyn lub na Policję. Na podstawie zgłoszenia podejmowane będą działania polegające na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia. 

Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt:
tel. 603-113-797 lub 693-577-693
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Krupskim Młynie

 

Więcej na ten temat pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/?id=1853&mode=0