Nieodpłatna pomoc prawna

Realizując postanowienia nowych przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na prośbę Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod adresem http://bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/13332/nieodplatne-poradnictwo.pdf
 publikujemy listę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego w 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, którą nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Poradę można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod nr tel. 32 381 37 76 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.