42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Wykaz numerów telefonów

Sekretariat Urzędu Gminy w Krupskim Młynie:

Wiktoria Budziałowska - pomoc administracyjna

Adres e-mail: Pokaż Email

Wykaz telefonów osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Wójt Franciszek Sufa 32 416 70 25 Pokaż Email
Skarbnik Iwona Kulbat 32 416 70 28 Pokaż Email
Sekretarz Danuta Pries 32 416 70 23 Pokaż Email

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Kierownik Referatu Organizacyjnego Anna Wojciechowska 32 416 70 38 Pokaż Email
Inspektor ds. rady Katarzyna Michałek 32 416 70 24 Pokaż Email
Inspektor ds. kancelaryjnych Marzena Zientek 32 381 03 31 Pokaż Email

 

REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, GEODEZJI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rafał Tropper 32 416 70 34 Pokaż Email
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Artur Konfederak 32 416 70 34 Pokaż Email
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Zofia Wikariak 32 416 70 26 Pokaż Email
Inspektor ds. planowania przestrzennego i geodezji Anna Zawodny 32 416 70 26 Pokaż Email

 

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Zastępca Skarbnika Gminy Kornelia Kroczek 32 416 70 32 Pokaż Email
Inspektor ds. księgowości Alina Bednorz 32 416 70 29 Pokaż Email
Inspektor ds. księgowości, KASA Dorota Piegza 32 416 70 31 Pokaż Email
Młodszy referent ds. księgowości Wiktoria Ryba 32 416 70 27 Pokaż Email
Inspektor ds. budżetu Anna Sobczyk 32 416 70 29 Pokaż Email
Podinspektor ds. księgowości i płac Anna Urbańczyk 32 416 70 27 Pokaż Email

 

REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, URZĄD STANU CYWILNEGO

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Zastępca Kierownika USC, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Marzena Stasz 32 416 70 33 Pokaż Email
Z-ca Kierownika USC, Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych Karolina Foks 32 416 70 36 Pokaż Email

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Beata Plaza 32 416 70 44 Pokaż Email
Z-ca  Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sebastian Hadryś 32 416 70 39 Pokaż Email
Inspektor ds. lokalowych Roman Anioł 32 416 70 47 Pokaż Email
Inspektor ds. komunalnych Sabina Budziałowska 32 416 70 46 Pokaż Email
Podinspektor ds. gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej Dorota Helisz 32 416 70 46 Pokaż Email
Referent ds. wspólnot mieszkaniowych Katarzyna Kołodziejska 32 416 70 51 Pokaż Email
Inspektor ds. lokalowych Agnieszka Zaręba 32 416 70 48 Pokaż Email

 

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego Barbara Furmańska 32 416 70 30 Pokaż Email
Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświatowego Katarzyna Kosala 32 416 70 30 Pokaż Email
Inspektor ds. oświaty Aleksandra Gruner 32 416 70 37 Pokaż Email

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
Informatyk

Andrzej Ogrodnik

Grzegorz Adamczyk

32 416 70 50 Pokaż Email
Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, inspektor ochrony danych Piotr Gwóźdź 32 416 70 35 Pokaż Email
Inspektor ds. promocji gminy, sportu, Biuletynu Informacji Publicznej, monitoringu wizyjnego i sieci szerokopasmowej Magdalena Hajda 32 416 70 40 Pokaż Email