42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Modernizacja obiektu rekreacji ruchowo – sportowej w Krupskim Młynie

W Krupskim Młynie powstaje nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie polega na modernizacji obiektu przeznaczonego na rekreację ruchowo-sportową, polegajacej na wyposarzeniu obiektu w nawierzchnię zapobiegajacą urazom, instalacje infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej oraz rewitalizacji otoczenia obiektów (nawierzchnie trawiaste). 
Roboty obejmują min.: 
- frezowanie asfaltu na głębokość 10 cm,
- wykonanie rowków pod obrzeża i montaż obrzeży po obrysie boiska,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy,
- dostawę i montaż urządzeń do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i tenisa,
- montaż piłkochwytu na konstrukcji stalowej,
- dostawę i montaż ławek oraz koszy na śmieci, 
- remont ogrodzenia,
- rekultywację terenu – usunięcie mieszaniny ziemi i piasku, humusowanie i obsianie terenu trawą.
Roboty wykonuje firma Bellsport z Bytomia. Koszt prac wynosi 475 121,73 zł brutto, w tym 213 146 zł to dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. 
Obiekt uzupełni istniejącą infrastrukturę rekreacyjno-sportową wykonaną wcześniej w ramach środków PROW 2007-2013 i 2014-2020, RPO WSL 2007-2013, Ministerstwa Sportu i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (obiekty w Potępie - plac zabaw sportowych, miejsce spotkań mieszkńców i boisko wielofunkcyjne, Ziętku - plac zabaw dla dzieci i boisko wielofunkcyjne oraz Krupskim Młynie - place zabaw, teren rekreacyjny Oczko oraz hala sportowa).

W ramch projektu planowane jest także przeprowadzenie działania aktywizujacego polegającego na organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym i turystycznym, integrującego lokalną społeczność.

Wykonana infrastruktura jest infrastrukturą otwartą i ogólnodostępną i w związku z tym działania aktywizujące, integrujące, rekreacyjne i sportowe realizowane będą niezależnie od funkcjonowania pobliskiej placówki szkolnej.

Zdjęcia z realizacji prac znajduja się pod adresem: https://krupskimlyn.pl/galeria/19/modernizacja-obiektu-rekreacji-ruchowo-sportowej-w-krupskim-mlynie