42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Nowiny Zielonej Gminy

Biuletyn Informacyjny Gminy Krupski Młyn
Wydawca: Urząd Gminy w Krupskim Młynie
Adres wydawcy i redakcji: ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
Druk: Urząd Gminy w Krupskim Młynie, Krupski Młyn

Gazeta ukazuje się od 1999 roku

Biuletyn zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.