Inwestycje

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie

WFOŚiGW

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku. Realizacja została podzielona na 3 etapy. Zadanie było finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w kwocie 826.593 zł i dotacji w kwocie 133.545 zł oraz ze środków własnych gminy.

dowiedz się więcej »