42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Inwestycje

Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie

Dofinansowanie: RFIL i PROW 2014-2020

5 lutego 2019 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego podpisana została umowa na dofinansowanie modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. Planowane prace polegają na wyposażeniu obiektu w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalację infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej oraz rewitalizację otoczenia obiektów. Tak zmodernizowany obiekt wykorzystywany będzie min. przez grupy defaworyzowane - młodzież i osoby z grup dysfunkcyjnych o niskich kwalifikacjach a także przez pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Wkład własny - 71 373,80 zł, pokryty został z tzw. środków COVID w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

dowiedz się więcej »

Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje. Realizacja projektu rozpoczęła sie 1.09.2020 roku

dowiedz się więcej »

Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego na terenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

14 maja 2020 roku podpisana została umowa na dofinansowanie termomodernizacji bloku nr 5 w Ziętku ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dowiedz się więcej »

Budowa kanalizacji w Ziętku - wykonanie odwodnienia

Dofinansowanie: RFIL

2 listopada 2020 roku z firmą Boblex z Tworoga podpisana została umowa na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie bloków 1, 2, 3, 4 i 17 w Ziętku.
dowiedz się więcej »

Zdalna szkoła+

Dofinansowanie: PO PC

15 maja ruszył program „Zdalna szkoła+”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolą w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+)
dowiedz się więcej »

Zdalna szkoła

Dofinansowanie: PO PC

1 kwietnia rozpoczął się nabór w ramach organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

dowiedz się więcej »

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

20 grudnia 2019 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II", w ramach którego zamontowanych zostanie 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 pompy ciepła. Środki na realizację projektu pochodzą min. z oszczędności powstałych po zrealziowaniu w 2017 roku I etapu montażu odnawialnych źródeł energii w naszej gminie.
dowiedz się więcej »

Budowa kanalizacji w Ziętku - I etap

Finansowane z budżeyu gminy z umorzenia pożyczki mz WFOŚiGW w Katowicach

27 sierpnia 2019 roku podpisana została umowa na realizację I etapu modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ziętku. Środki na realizację prac pochodziły z częściowego umorzenia zaciągniętych w 2007, 2009 i 2010 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

dowiedz się więcej »

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakładała kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną bądź wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (inwestycja w formule zaprojektuj–wybuduj). Inwestycję zrealizowano w 33 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 5 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Krupski Młyn. W skład inwestycji wchodziła między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu.

dowiedz się więcej »

Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zadanie "Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie" polegało na poprawie stanu drogi gminnej o długości 125,88 m.
dowiedz się więcej »