Inwestycje

Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej

RPO WSL 2007-2013

Wniosek pt. "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

dowiedz się więcej »

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie

WFOŚiGW

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku. Realizacja została podzielona na 3 etapy. Zadanie było finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w kwocie 826.593 zł i dotacji w kwocie 133.545 zł oraz ze środków własnych gminy.

dowiedz się więcej »