42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Ścieżki rowerowe

Trasy rowerowe przebiegające przez gminę Krupski Młyn

Przebieg i numeracja tras rowerowych na terenie gminy Krupski Młyn zgodna jest z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych przygotowaną przez Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy gliwickim oddziale PTTK. Trasy te nie są jeszcze oznakowane. W perspektywie najbliższych lat Gmina Krupski Młyn planuje wykonać znakowanie tras, ich opis i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę (tabliczki, wiaty, ławki, kosze).
dowiedz się więcej »