42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Inwestycje

Remont ogólnodostępnego placu zabaw w Krupskim Młynie

27 września wykonane zostały prace w ramach zadania "Remont ogólnodostępnego placu zabaw w Krupskim Młynie".
dowiedz się więcej »

Modernizacja obiektu rekreacji ruchowo – sportowej w Krupskim Młynie

W Krupskim Młynie powstaje nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dowiedz się więcej »

Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 837 765 zł. Całkowity koszt prac, których wykonawcą jest firma Widdo Polska Sp. z o.o.  z Tarnowskich Gór wynosi 3 153 073,18 zł a termin wykonania 3 lutego 2024 roku.
dowiedz się więcej »

Modernizacja dróg gminnych

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 135 000 zł. Całkowity koszt prac, których wykonawcą jest firma TRANSKOM BIAŁDYGA z Jaryszowa wynosi 3 665 400 zł a termin wykonania 19 grudnia 2023 roku.

Inwestycja polega na modernizacji i remoncie dróg gminnych, w następującym zakresie: korytowanie, wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej, poboczy, oraz oznakowania poziomego i pionowego (dla modernizacji) oraz wykonanie nakładki ścieralnej, poboczy i oznakowania pionowego i poziomego (dla remontów). Przewiduje się także opcjonalne wykonanie odwodnienia i regulacje zjazdów. Prace wykonane zostaną drogach gminnych o sumarycznej długości 2,65 km i szerokości jezdni od 3 do 5 m.

dowiedz się więcej »

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

12 stycznia 2021 roku podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji II etapu modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Krupski Młyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą "Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu naterenie Gminy Krupski Młyn" ralizowany przez Gminę Krupski Młyn otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 107 954,16 zł.

dowiedz się więcej »

Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje. Realizacja projektu rozpoczęła sie 1.09.2020 roku

dowiedz się więcej »

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

dowiedz się więcej »

Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 467 500 zł. Całkowity koszt prac, których wykonawcą jest konsorcjum firm: Firmy Remontowo-Budowlanej SOL-BUD Mariusz Sobala i firmy SOBALA Sp. z o.o. z Koszęcina wynosi 638 062,10 zł a termin wykonania 3 maja 2023 roku.

dowiedz się więcej »

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - Realizacja projektu na trerenie gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

5 lutego 2020 roku projekt złożony w maju 2018 roku, zakładający montaż odnawialnych źródeł energii w 11 gminach partnerskich otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu w Gminie Krupski Młyn zakończyła sie w kwietniu 2022 roku.
Projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry realizowany był w formule „parasolowej”. W takiej formule gmina jest beneficjentem środków europejskich, inwestorem, który projekt realizuje i właścicielem, który wybudowane instalacje przez 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu utrzymuje (serwisuje, ubezpiecza i naprawia w ramach gwarancji). Po zakończeniu tzw. trwałości projektu, który wynosi dla projektów unijnych 5 lat od otrzymania przez gminę ostatniej transzy środków finansowych, instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

dowiedz się więcej »

Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - boisko w Ziętku

Modernizacja boiska w Ziętku sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 171734 zł, w tym 163492 zł to dofinansowanie z RFIL.
dowiedz się więcej »