42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Jakość powietrza

7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Ślaskiego w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko przyjął Uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwaną Uchwałą antysmogową (https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017). Uchwała będąc wynikiem troski o zdrowie i jakość życia mieszkańców naszego województwa reguluje zasady spalania nośników energii w kotłach, piecach i kominkach na paliwo stałe.

W związku z powyższym w miejscu, które Państwo przeglądacie publikowane będą informacje dotyczące jakości powietrza, ostrzeżenia o smogu oraz dane związane z wdrażaniem uchwały Sejmiku.

Na stronie https://powietrze.slaskie.pl/ znajdziecie Państwo pełne informacje związane z wdrażaniem Uchwały Sejmiku Województwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje z monitoringu jakości powietrza dostarczane przez instalacje pomiarowe zlokalizowane najbliżej naszej Gminy znajdują się na stronie WIOŚ Katowice (http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/):

Informujemy także, że można zapoznać się ze stanem powietrza mierzonym czujnikami zainstalowanymi w Krupskim Młynie, Ziętku i Potępie.

Linki do odczytów:
Krupski Młyn: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=434
Ziętek: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=448
Potępa: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=326