Aktualności


27
sie
Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Powszechny Spis Rolny 2020 r.

27 sierpnia 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

czytaj dalej
22
lis
Dzień Św. Cecylii

Dzień Św. Cecylii

22 listopada 2020

Dziś wspomnienie św. Cecylii. Składamy najlepsze życzenia z okazji święta patronki muzyki kościelnej .

czytaj dalej
21
lis
Wszystkiego najlepszego dla Pracowników Socjalnych

Wszystkiego najlepszego dla Pracowników Socjalnych

21 listopada 2020

Dziś święto Pracownika Socjalnego. Chcemy złożyć Im najlepsze życzenia.

czytaj dalej
18
lis
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Ziętka

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Ziętka

18 listopada 2020

Informujemy, że 25 listopada 2020 r. na terenie miejscowości Ziętek będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegóły pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/.../zalaczniki/14316/zietek.pdf

czytaj dalej
13
lis
Modernizacja boiska w Potępie

Modernizacja boiska w Potępie

13 listopada 2020

16 listopada rozpocznie się modernizacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. Prace dofinansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykona je firma Bellsport z Bytomia, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

czytaj dalej
09
lis
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Potępy, Kanola, Odmuchowa i Żyłki

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Potępy, Kanola, Odmuchowa i Żyłki

9 listopada 2020

Informujemy, że 19 lustopada 2020 r. na terenie miejscowości Potępa, Kanol, Odmuchów i Żyłka będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
 

czytaj dalej

jednostki organizacyjne / jednostki pomocnicze