42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Remont ogólnodostępnego placu zabaw w Krupskim Młynie

27 września wykonane zostały prace w ramach zadania "Remont ogólnodostępnego placu zabaw w Krupskim Młynie".

Prace polegajace na na remoncie piramidy linowej (montażu nowego olinowania) zamontowanej na terenie otwartego placu zabaw w miejscowości Krupski Młyn na terenie parku Oczko finansowane są ze srodków Województaw Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku
Plac zabaw jest ogólnodostępny, nieodpłatny, nie zamykany, bez wyłączności dla jakiejkolwiek instytucji i umożliwia propagowanie rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu w sprzyjających warunkach.
Koszt prac wyniósł 12 177 zł w tym dofinansowanie z budżetu województwa sląskiego to kwota 9741,60 zł a środki z budżetu gminy to kwota 2435,40 zł.
Prace wykonała firma Figler Dystrybucja Marek Kuc ze Zbrosławic.