42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Dofinansowanie: Województwo Śląskie

15 czerwca 2020 r. ruszył nabór placówek do II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 czerwca br. Gmina Krupski Młyn złożyła wniosek, w ramach którego przedszkola w Krupskim Młynie, Ziętku i Potępie otrzymają oczyszczacze powietrza i wezmą udział w kampanii promującej troskę o jakość powietrza.

                                  

 

Zgodnie z informacją organizatora kampanii, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicac, "celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia".

Przedszkola w Krupskim Młynie, Ziętku i Potępie, w związku z zakwalifikowaniem się do kampanii otrzymają oczyszczacze powietrza, których fundatorem jest Województwo Ślaskie i zobowiazane będą do:
- przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych,
- przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci,
- złożenia sprawozdania z realizacji kampanii.