42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - boisko w Ziętku

Modernizacja boiska w Ziętku sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 171734 zł, w tym 163492 zł to dofinansowanie z RFIL.
Prace polegały na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu piłkochwytów, dostawie i montażu bramek do piłki ręcznej, konstrukcji słupów wraz z tablicami do koszykówki, ławek i koszy na śmieci, humusowaniu i obsianiu terenu trawą oraz wykonaniu oświetlenia boiska (4 słupy o wysokości 8 metrów, szafka oświetleniowa ze sterownikiem). Koszt prac wyniósł 159792,46 zł pozostałe koszty to koszty nadzorów i dokumentacji technicznej.