42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Eko-klasa w Zielonej Gminie

Dofinansowanie: WFOŚiGW w Katowicach

31 grudnia 2020 roku zakończyła się realizacja zadania "Eko-klasa w Zielonej Gminie", polegającego na stworzeniu pracowni, która umożliwia nowoczesne prowadzenie zajęć, monitoring, obserwacje połączone z przygotowaniem dokumentacji, opisy zdarzeń i zjawisk pogodowych zachodzących w przyrodzie oraz obserwacje i odczyty stanu czystości powietrza i wód najbliższej okolicy. Pracownia uatrakcyjni warunki nauczania i realizację podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych oraz sprawi, że zajęcia dodatkowe będą dla uczniów niezwykłą przygodą.

Zadnie realizowane przez Gminę Krupski Młyn w ramach środków WFOŚiGW w Katowicach (Priorytet 5. Edukacja ekologiczna (EE)) polegało na realizacji pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie.
Realizacja ta opierała się o Program edukacyjny, który został opracowany z myślą o wykorzystaniu zmodernizowanej bazy dydaktycznej. Program uwzględnia przede wszystkim zagadnienia z zakresu przyrody i ekologii.
W wyniku realizacji projektu:
- ekopracownia została wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, rzutnik), meble, ławki i krzesła,
- ściany ekopracowni zostały odnowione, zmodernizowana została instalacja elektryczna i zainstalowany została zlewozmywak,
- dzięki wyposażeniu pracowni w mikroskopy uczniowie mogą prowadzić obserwacje mikroświata,
- nowe meble pozwalają na lepsze wykorzystanie przestrzeni i wygodniejszą pracę,
- uczniowie sami mogą przygotowywać odpowiednie pomoce i materiały na lekcje na podstawie otrzymanych instrukcji,
- na ścianie zamontowane zostały przekroje poprzeczne drzew z widocznym usłojeniem,
- rolety zaciemniające salę podczas projekcji multimedialnych przedstawiają mikroskopowe zbliżenie liści drzew,
- sprzęt multimedialny umożliwia atrakcyjne i nowoczesne przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dostępnych programów, multibooków, filmów edukacyjnych, prezentacje wyników badań i obserwacji, sporządzenie danych z pomiarów w formie tabel i wykresów, a także przedstawienie wyników prac na forum szkoły i wśród społeczności lokalnej,
- stacja pogody umożliwia korzystanie z urządzeń do mierzenia składników pogody (pomiary, odczyty, posługiwanie się odpowiednimi jednostkami),
- detektor cząstek służy badaniu stanu czystości powietrza a walizka ekobadacza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb.

Rzeczywisty okres realizacji zadania: od 31.08.2020 do 17.12.2020 roku.
Całkowity koszt zadania: 37499,24 zł, w tym:
- dotacja WFOŚiGW w Katowicach: 29999,24 zł  
- nagroda WFOŚiGW w Katowicach: 7500 zł

Więcej zdjęć znajduje się pod adresem: https://krupskimlyn.pl/galeria/15/eko-klasa-w-zielonej-gminie