Zdalna szkoła+

PO PC

15 maja ruszył program „Zdalna szkoła+”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolą w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+)

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji naboru wniosków na dofinansowanie zakupu min. laptopów dla szkół (uczniów i nauczycieli) w ramach programu Zdalna szkoła+ złożony został wniosek o dotację w wysokości 45 tyś zł. Wniosek został zaakceptowany a umowa podpisana. 19 czerwca do 4 firm skierowano zaproszenie do złożenie oferty na dostawę laptopów. Po zweryfikowaniu parametrów technicznych do najkorzystniejszego wykonawcy przesłane zostanie zamówienie na dostawę 15 laptopów. Otrzymana dotacja pokryje 100% kosztów zakupu sprzętu.