42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Zdalna szkoła+

Dofinansowanie: PO PC

15 maja ruszył program „Zdalna szkoła+”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolą w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+)

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji naboru wniosków na dofinansowanie zakupu min. laptopów dla szkół (uczniów i nauczycieli) w ramach programu Zdalna szkoła+ złożony został wniosek o dotację w wysokości 45 tyś zł. Wniosek został zaakceptowany a umowa podpisana. Otrzymana dotacja pokryje 100% kosztów zakupu sprzętu.

19 czerwca do 4 firm skierowano zaproszenie do złożenie oferty na dostawę laptopów. Po zweryfikowaniu parametrów technicznych z uwagi na brak spełnienia wymogów Zamawiającego procedura wyboru najkorzystniejszej oferty została unieważniona.

Kolejne zaproszenie zostało skierowane 23.07.2020 roku do 3 wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie w wyniku złożonych ofert wybrana została oferta opiewająca na kwotę 2581,77 zł brutto za sztukę.

Po dostawie laptoptopów zostały one przekazane 17 wrzesnia do szkoły w Krupskim Młynie a 23 września do szkoły w Potępie.