42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - Realizacja projektu na trerenie gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

5 lutego 2020 roku projekt złożony w maju 2018 roku, zakładający montaż odnawialnych źródeł energii w 11 gminach partnerskich otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu w Gminie Krupski Młyn zakończyła sie w kwietniu 2022 roku.
Projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry realizowany był w formule „parasolowej”. W takiej formule gmina jest beneficjentem środków europejskich, inwestorem, który projekt realizuje i właścicielem, który wybudowane instalacje przez 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu utrzymuje (serwisuje, ubezpiecza i naprawia w ramach gwarancji). Po zakończeniu tzw. trwałości projektu, który wynosi dla projektów unijnych 5 lat od otrzymania przez gminę ostatniej transzy środków finansowych, instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Przedmiot projektu obejmuje wykonanie 3615 instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energiiodnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energiiw Gminach Partnerskich, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Wartość całkowita projektu: 69 625 950,78 zł
Koszty kwalifikowane: 62 055 826,00 zł
Dofinansowanie ogółem: 52 747 452,10 zł
Dofinansowanie UE: 44 481 304,65 zł
Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2022r.

Na terenie gminy Krupski Młyn zamontowanych zostało finalnie 109 instalacji fotowoltaicznych, 6 instalacji solarnych, 14 pomp ciepła CWU, 23 pompy ciepła CO+CWU oraz 11 kotłów na pellet - razem 163 instalacji OZE. Koszt projektu obejmujący instalacje zamontowane na terenie naszej gminy wyniósł nieco ponad 3,2 mln zł. Kwota ta obejmuje 2,6 mln zł dotacji, środki gminne i wkład własny mieszkańców.