42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


2014

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2014

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2014 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

czytaj dalej

2013

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2013

Informujemy, że podpisane zostały umowy będące wynikiem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

czytaj dalej

2013

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2013

Informujemy, że Wójt Gminy Krupski Młyn przedłuża termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku.

czytaj dalej

2013

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2013

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

czytaj dalej

2013

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2013

3 stycznia 2013 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

czytaj dalej

2012

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2012

czytaj dalej

2012

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2012

Informujemy, że 1 lutego 2012 roku podpisane zostały umowy będące wynikiem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

czytaj dalej

2012

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2012

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

czytaj dalej

2012

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2012

2 stycznia 2012 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

czytaj dalej