42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych 3 stycznia 2013 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Szczegóły ogłoszeń dostępne są pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1387&t=1387