42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych Informujemy, że Wójt Gminy Krupski Młyn przedłuża termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku. Ogłoszenia pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1387&menu=&mod=site&id=1387&rok=&miesiac=&id=1388&t=1388