42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych Informujemy, że podpisane zostały umowy będące wynikiem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. W zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych umowa podpisana została z Caritas Diecezji Gliwickiej, natomiast w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z KS Nitron.