42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. Kandydatów należy zgłasza na formularzu zgłoszeniowym.
Szczegóły ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy