42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

04
lip

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w programie „Ciepłe Mieszkanie”

4 lipca 2024

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w programie „Ciepłe Mieszkanie”
Dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w programie „Ciepłe Mieszkanie”

 

 

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Wnioski należy składać od 8.07.2024 r. do 30.08.2024 roku na obowiązującym formularzu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w formie:
- papierowej (do Urzędu Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn)
lub
- elektronicznie (ePUAP, adres skrytki: /ugkrupskimlyn/SkrytkaESP).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w dokumentach opublikowanych poniżej, w tym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w zarządzeniu Nr 0050/105/2024 Wójta Gminy Krupski Młyn z 4 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Krupski Młyn.

Zasady programu zawarte są w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie.
https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie
https://www.wfosigw.katowice.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html

Informacja o programie w ramach składania deklaracji woli przystąpienia do programu opublikowana była na stronie www.krupskimlyn.pl 22 stycznia 2024 roku: https://krupskimlyn.pl/aktualnosci/650/cieple-mieszkanie

PLIKI DO POBRANIA:

ogłoszenie o naborze wniosków

zarządzenie Wójta Gminy

regulamin naboru (załącznik nr 1 do zarzadzenia Wójta Gminy)

wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych (załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy)

instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych

wzór wniosku o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych (załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy)

instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych

wzór wniosku o płatność dla osób fizycznych (załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy)

instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla osób fizycznych

wzór wniosku o płatność dla wspólnot mieszkaniowych (załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy)

instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla wspólnot mieszkaniowych

wzór umowy z osobami fizycznymi (załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy)

wzór umowy z wspólnotami mieszkaniowymi (załącznik nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy)

podsumowanie audytu (załącznik nr 8 do zarządzenia Wójta Gminy)

podsumowanie audytu w wersji .xls (excel)

Program Priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE

wykaz kosztów kwalifikowanych oraz wymagań technicznych  dla osób fizycznych (zal 1 do Programu Ciepłe mieszkanie)

wykaz kosztów kwalifikowanych oraz wymagań technicznych dla wspólnot mieszkaniowych (zal 1a do Programu Ciepłe mieszkanie)