42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

22
sty

Ciepłe Mieszkanie

22 stycznia 2024

Ciepłe Mieszkanie
Ciepłe Mieszkanie

Cel programu

Głównym celem programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Kto może skorzystać z programu?

Zgodnie z warunkami programu Beneficjentem końcowym jest:

 1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z :

-prawa własności albo

-ograniczonego prawa rzeczowego albo

-najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy;

2) wspólnota mieszkaniowa ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Deklaracja ma na celu zebranie informacji pomocnych do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem oraz zakresu planowanych prac. Złożenie deklaracji nie stanowi gwarancji uzyskania dotacji na wskazany cel.

Szczegóły programu wraz z załącznikami dostępne pod linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html

W związku z powyższym od dnia 22.01.2024r do 29.01.2024 włącznie, można składać deklaracje woli przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

Deklaracje woli przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Krupski Młyn, należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w godzinach pracy urzędu.

Do pobrania:
Deklaracja woli przystąpienia do programu – osoby fizyczne
Deklaracja woli przystąpienia do programu – wspólnoty mieszkaniowe