Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie

RPO WSL 2007-2013

Z początkiem 2010 roku Gmina Krupski Młyn rozpoczęła realizację rzeczową  projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wartość zadania ujęta we wniosku o dofinansowanie wynosiła 1905188,61 zł, natomiast dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania to kwota 1619410,31 zł. W ramach zadania wykonano:

  • remont odkrytego basenu letniego obejmujący rozbiórkę istniejących obiektów, remont pawilonu wejściowego, remont przebieralni i ubikacji, budowę plaży trawiastej o powierzchni 2000 m2,  i plaży piaszczystej o powierzchni 1500 m2, instalację zjeżdżalni rynnowej, malowanie ścian oraz dna basenu, reperację uszkodzeń przez wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń, ułożenie kostki brukowej na powierzchni wokół basenu, przy zjeżdżalni oraz przy wejściu na teren basenu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni ok. 755 m2 wraz z ułożeniem obrzeży na łącznej długości 300 mb, obsadzenie żywopłotem terenu kąpieliska, wykonanie ogrodzenia o długości 300 mb
  • remont stadionu sportowego z kompleksem boisk, obejmujący remont boiska do koszykówki i siatkówki o powierzchni około 1350 m2, wykonanie nowej nawierzchni boiska, demontaż starych urządzeń (bramki, kosze), ich odnowienie i ponowny montaż oraz wymiana zniszczonych urządzeń, renowację zieleni, wymianę siedzeń na stadionie piłkarskim wraz z ogrodzeniem, zadaszenie siedzeń o powierzchni 500 m2, wykonanie oświetlenia boiska reflektorami halogenowymi na słupach – 14 punktów świetlnych,
  • modernizację terenu sportowych imprez sezonowych, obejmującą budowę placu zabaw sportowych dla dzieci, składającego się z ściany wspinaczkowej  małej – wysokość ok. 2,5 m, ściany wspinaczkowej  dużej – wysokość ok. 5 m, wspinalni linowej – pajęczyny, linowego toru przeszkód tzw. ”małpiego gaju” oraz naziemnego toru przeszkód z równoważniami,
  • budowę 2 kortów tenisowych z montażem osprzętu tenisowego, budową ogrodzenia z siatki wraz z bramą i furtką rozbieralną o konstrukcji stalowej.

Przewidywany termin rzeczowej realizacji zadania zamknął się między 1 kwietnia 2010 roku a 30 listopada 2011 roku.

Umowę na dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Krupski Młyn podpisano 10 marca 2010 roku.  Całość zadania podzielona została na trzy części.

Przetarg na realizację pierwszej części, zakończony podpisaniem 19 października 2010 roku umowy z firmą BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 9, 41-908 Bytom (wartość umowy 1295452,97 zł) obejmował remont boiska do siatkówki i koszykówki, budowę dwóch sztuk kortów tenisowych, wykonanie ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska piłkarskiego, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska, wykonanie oświetlenia boiska głównego i bocznego, wykonanie placu zabaw sportowych dla dzieci, renowację nawierzchni betonowej służącej pokazom i treningom sportowym oraz wykonie ściany wspinaczkowej. Termin realizacji prac I części to 30.06.2011 r z tym, że oświetlenie boiska głównego i bocznego zrealizowano do 30.11.2010 r.

Druga cześć projektu obejmowała budowę studni do zasilania w wodę basenu, natomiast trzecia cześć zakładała modernizację basenu oraz remont trybun na stadionie sportowym wraz z  wykonaniem zadaszenia. Prace zrealizowane zostały w okresie od kwietnia do listopada 2011 roku.

Przetarg na budowę studni ogłoszony został 18 marca 2011 roku. Zakres prac obejmował wykonanie studni głębinowej do napełniania basenu wraz z wykonaniem podłączenia basenu ze studni głębinowej. Termin składania ofert minął 4 kwietnia. Złożone zostały 2 oferty opiewające na 358323,60  zł i 472207,12 zł. Po zbadaniu prawidłowości przygotowania dokumentacji do realizacji prac wybrana została firma Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, 25-026 Kielce, ul. Spacerowa 5. Termin podpisania umowy to 6 maja 2010 roku. Prace zakończyły się 1 września 2011 roku.

W ramach realizacji trzeciej części projektu, po dwukrotnym unieważnianiu przetargu na realizację prac 15 lipca 2011 roku podpisana została umowa na wykonanie ostatniej części zadania. Umowa podpisana została z firma Zarząd Budynków Komunalnych SA, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Legionów 37c na kwotę 1165745,82 zł. Zakres prac obejmował remont odkrytego basenu letniego, w tym: rozbiórkę istniejących 2 obiektów, wykonanie pawilonu wejściowego z piętnastoma kabinami przebieralni i czterema kabinami sanitarnymi, wykonanie plaży trawiastej i plaży piaszczystej, instalację zjeżdżalni  rynnowej, modernizację ścian oraz dna basenu, ułożenie kostki brukowej na powierzchni wokół basenu, przy zjeżdżalni oraz przy wejściu na teren basenu, obsadzenie żywopłotem terenu kąpieliska oraz wykonanie ogrodzenia wokół basenu, wymianę siedzeń na stadionie piłkarskim oraz wykonanie zadaszenia siedzeń (trybun) na stadionie piłkarskim; powierzchnia zadaszenia wynosi 500 m2. Termin zakończenia prac minął 30 listopada 2011 roku.

15 lipca 2011 r. podpisane zostały także 3 umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej) natomiast 14 października umowa na promocje projektu.

30 września 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych w ramach projektu dwóch kortów tenisowych, placu zabaw sportowych dla dzieci, ściany wspinaczkowej oraz odnowionego boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Program otwarcia obiektów obejmował poświęcenie obiektów, przemówienia zaproszonych gości - Posła do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Posła na Sejm RP Tomasza Głogowskiego oraz Wójta Gminy Jana Murowskiego,  mecz drużyn dziecięcych w piłkę nożną, rozgrywki w tenisa ziemnego oraz prelekcję dla dzieci dotyczącą zasad zdrowego życia zorganizowaną przez Agencję Rynku Rolnego, prowadzoną przez zastępcę Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Witolda Panasa.

Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 3 090 222,25 zł. Koszty kwalifikowalne wyniosły 1 897 868,61 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych wyniosła 1 613 188,31 zł.

Dokumentację zdjęciową można zobaczyć tu, tu i tu.