42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Inwestycje - Kompleks sportowy

Kompleks sportowy

Z początkiem 2010 roku Gmina Krupski Młyn rozpoczęła realizację projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość zadania ujęta we wniosku o dofinansowanie wynosiła 1905188,61 zł, natomiast dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania to kwota 1619410,31 zł.

W ramach zadania zrealizowano:
- remont odkrytego basenu letniego
- remont stadionu sportowego z kompleksem boisk, obejmujący remont boiska do koszykówki i siatkówki o powierzchni około 1350 m2, wykonanie nowej nawierzchni boiska, renowację zieleni, wymianę siedzeń na stadionie piłkarskim wraz z ogrodzeniem, zadaszenie siedzeń o powierzchni 500 m2 oraz wykonanie oświetlenia boiska reflektorami halogenowymi na słupach – 14 punktów świetlnych,
- modernizację terenu sportowych imprez sezonowych, obejmującą budowę placu zabaw sportowych dla dzieci, składającego się z ściany wspinaczkowej  małej – wysokość ok. 2,5 m, ściany wspinaczkowej  dużej – wysokość ok. 5 m, wspinalni linowej – pajęczyny oraz naziemnego toru przeszkód z równoważniami,
- budowę 2 kortów tenisowych wraz z montażem osprzętu tenisowego.
Umowę na dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Krupski Młyn podpisano 10 marca 2010 roku.
Wykonawcami prac były firmy BELLSPORT Grzegorz Leszczyński z Bytomia (remont boiska do siatkówki i koszykówki, budowę dwóch sztuk kortów tenisowych, wykonanie ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska piłkarskiego, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska, wykonanie oświetlenia boiska głównego i bocznego, wykonanie placu zabaw sportowych dla dzieci, renowacja nawierzchni betonowej służącej pokazom i treningom sportowym oraz wykonie ściany wspinaczkowej), Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z Kielc (wykonanie studni głębinowej do napełniania basenu wraz z wykonaniem podłączenia basenu ze studni głębinowej) oraz Zarząd Budynków Komunalnych SA z Tarnowskich Gór (remont odkrytego basenu letniego, wymiana siedzeń na stadionie piłkarskim oraz wykonanie zadaszenia trybun na stadionie piłkarskim).