42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Inwestycje - Hala sportowa

Hala sportowa

19 stycznia 2011 roku podpisana została umowa na budowę hali sportowej w Krupskim Młynie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca (spośród 15 wykonawców, którzy złożyli oferty na budowę hali). Zwycięzcą postępowania została firma Zarząd Budynków Komunalnych z Tarnowskich Gór.

Na budowę hali gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Otrzymane dofinansowanie wynosi 2.120.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wybudowany  obiekt sportowy z pełnowymiarową salą o wymiarach areny 35,9 x 19 ze względu na fakt, że będzie to pierwszy tego typu obiekt w gminie przyczyni się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Nowoczesna hala sportowa z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych usprawni komfort nauczania w zakresie sportu a także wpłynie na wzrost zainteresowania młodzieży oraz społeczności lokalnej sportem. Przyczyni się ona także do podniesienia standardu życia w gminie, wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie sportu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, wspomoże proces nauczania, rozwijając talenty i możliwości uczniów, stworzy szansę wspólnego działania i prowadzić będzie do ściślejszej integracji społeczeństwa lokalnego. Realizacja inwestycji doprowadzi do wzbogacenia oferty rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy oraz turystów i odwiedzających gminę a tym samym przyczyni się do podniesienia wartości obszaru wiejskiego. Długofalowe efekty społeczne realizacji inwestycji doprowadzą, poprzez uaktywnianie fizyczne i propozycje spędzania czasu wolnego, do polepszenia zdrowia dzieci i dorosłych mieszkańców gminy, ich zdolności fizycznych, redukcji zaburzeń zachowania i emocji a także do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.
Hala przystosowana będzie do prowadzenia rozgrywek szkolnych, lokalnych i regionalnych o randze  gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w koszykówce, piłce siatkowej a także do rozgrywek w tenisa stołowego, piłki ręcznej czy mini-piłki nożnej. Z   obiektu oprócz dzieci i młodzieży szkolnej korzystać będą organizacje i kluby sportowe, użytkownicy indywidualni, czyli mieszkańcy gminy oraz turyści ją odwiedzający.