42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Tężnia solankowa, stacja obsługi rowerów i ładowania rowerów elektrycznych w Krupskim Młynie? To możliwe dzięki Państwu!

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (edycja IV) zgłoszony został wniosek dotyczący zadania, które dzięki Państwa głosom może zostać zrealizowane. 

Wniosek ten właśnie został zaakceptowany! Jego autorem jest Radny Powiatowy Pan Piotr Krok. 
Projekt obejmie budowę tężni solankowej, stacji obsługi rowerów i ładowania rowerów elektrycznych wraz z fermą fotowoltaiczna na nieużytkowanej obecnie części działki będącej w przeszłości zapleczem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie. 
Oprócz tężni solankowej, stacji obsługi rowerów i ładowania rowerów elektrycznych oraz fermy fotowoltaicznej teren zmieni się także teren przy MOW w Krupskim Młynie.  Wyburzony zostanie nieużytkowany budynek garażowo-gospodarczy, zlikwidowane pozostałości po nieczynnym boisku betonowym i wykonany zostanie remont wewnętrznej drogi dojazdowej oraz ogrodzenia od strony północnej i wschodniej. Rekultywacja terenu polegać będzie na nawiezieniu ziemi rodnej, zasianie łąki kwietnej, zamontowanie wieży z budkami lęgowymi da Jeżyków. 
Szacunkowy koszt: 1 250 000,00 PLN
Głosowanie nad projektami rozpocznie się 24 sierpnia, o czym będziemy przypominać. 

Drodzy Państwo! 
Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zdecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. 
To właśnie MY, Mieszkańcy współdecydujemy o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Prosimy o śledziennie naszego profilu na facebooku oraz strony internetowej, gdzie publikujemy wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznego Budżetu Obywatelskiego https://krupskimlyn.pl/budzet-obywatelski-i-partycypacyjny

 


28.07.2022 r.