42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Harmonogram IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 r.

Sprawdź harmonogram i głosuj na projekt dotyczący naszej gminy!

Harmonogram IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 r.

Załącznik
do uchwały nr 586/324/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 6 kwietnia 2022 r.


Harmonogram IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 r.


1. Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne: cały okres realizacji IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: od 22 kwietnia do 16 maja 2022 r.
3. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz wywieszenie w siedzibie Urzędu i jego komórek zamiejscowych wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 9 czerwca 2022 r.
4. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem): do 22 lipca 2022 r.
5. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
7. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: od 24 sierpnia do 12 września 2022 r.
9. Ogłoszenie wyników głosowania: do 30 września 2022 r.
10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego: do 30 września 2022 r.


27.07.2022 r.