42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Czym jest budżet obywatelski?

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa.

 

To właśnie MY, MIESZKAŃCY współdecydujemy o wydatkach publicznych w gminie/powiecie/województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W tym celu został opracowany Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, który określa zasady jakie powinien spełniać projekt, aby mógł zostać dopuszczony do głosowania. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie odbywa się elektronicznie, na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski zgodnie z następującymi zasadami:

  1. każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz;
  2. każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 6 punktów;
  3. punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO. W ramach puli EKO każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 3 punkty. W ramach puli REGIO każdy mieszkaniec może również przyznać maksymalnie 3 punkty;
  4. głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

ZAŁĄCZNIK

 Aktualny Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (obowiązuje od IV edycji) 


27.07.2022