42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ma na celu zapewnienie  dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, min. poprzez  poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zapewnienie  osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych  w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.

Powyższe cele realizowane będą dzięki usługom asystenta w szczególności  polegające na pomocy asystenta: 
- wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;  
- wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
- wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
- wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


Program skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z niepełnosprawnością sprzężoną albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizacja Programu na terenie gminy Krupski Młyn, która przestrzennie  jest znacznie oddalona i odizolowana  od głównych ośrodków kulturalnych, większych aglomeracji miejskich, ograniczona w  dostępie do wszelkiego rodzaju usług, stworzy możliwość   integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krupski Młyn. Pozwoli na wyjście z izolacji domowej, uzyskanie wsparcia i pomocy poprzez udział w życiu codziennym Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością. Program umożliwi poprawę funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, nawiązywaniu relacji i kontaktów towarzyskich, poprawę samopoczucia i funkcjonowania  emocjonalnego osób niepełnosprawnych.


Informacje na temat  Programu można uzyskać pod nr telefonu 32 284 84 42 lub osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 3, w godzinach pracy instytucji tj. pon. : 7.30-14.30, wt. 7.30-15.30, śr.-czw. : 7.30-14.30, pt. 7.30-13.30.


Koordynatorem Programu na terenie gminy Krupski Młyn jest: Hanna Gluch.