42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Edycja 2022

/public_content/uploads/godlo_i_flaga.jpg

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, min. poprzez poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.

Powyższe cele realizowane będą dzięki usługom asystenta w szczególności polegające na pomocy asystenta :
  • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązywaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywanie czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej;

Program skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizacja Programu na terenie gminy Krupski Młyn, która przestrzennie jest znacznie oddalona i odizolowana od głównych ośrodków kulturalnych, większych aglomeracji miejskich, ograniczona w dostępie do wszelkiego rodzaju usług, stworzy możliwość integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krupski Młyn. Pozwoli na wyjście z izolacji domowej, uzyskanie wsparcia i pomocy poprzez udział w życiu codziennym Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Program umożliwi ograniczonym już przez swoje niepełnosprawności uczestnikom Programu, poprawę funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, nawiązywaniu relacji i kontaktów towarzyskich, poprawę samopoczucia i funkcjonowania emocjonalnego.

Informacje na temat Programu można uzyskać pod nr telefonu 32 284 84 42 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 3, w godzinach pracy instytucji tj. pon. : 7.30-14.30, wt. 7.30-15.30, śr.-czw. : 7.30-14.30, pt. 7.30-13.30.
Koordynatorem Programu na terenie gminy Krupski Młyn jest: Hanna Gluch.