Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zadanie "Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie" polegało na poprawie stanu drogi gminnej o długości 125,88 m.

Rozbudowa polegała na poszerzeniu pasa drogi do jednolitej szerokości 3,5 m, wykonaniu nowej nawierzchni, budowie odwodnienia drogi, budowie ciągów pieszych - chodników, zjazdów oraz modernizacji oświetlenia a także wykonaniu 4 punktów świetlnych na obszarze przeznaczonym na rekreację sportowo-ruchową, bezpośrednio przylegającym do ulicy Dąbrowskiego. Prace wykonała firma Hucz z Boronowa. Koszt prac wyniósł 610 618,32 zł, z czego 223 610,24 stanowiła dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.