42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Ziemia – wspólnota wszystkich istot

Dofinansowanie: WFOŚiGW w Katowicach

26 września 2017 roku o godzinie 9.00 uroczyście otwarta została nowa i nowoczesna pracownia przyrodniczo-ekologiczna. Odnowiona i wyposażona ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu gminy Krupski Młyn w ramach projektu „Ziemia – Wspólnota Wszystkich Istot” pracownia służy lepszemu poznawaniu przedmiotów przyrodniczych, kształtowaniu aktywnych postaw proekologicznych oraz rozwijaniu pasji i ciekawości świata.

Pracownia wyposażona została w sprzęt laboratoryjny i badawczy, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, nowe meble, ławki i krzesła. Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 37500 zł.
Realizacja projektu opierała się o Program edukacyjny „Ziemia – Wspólnota Wszystkich Istot”, który został opracowany z myślą o wykorzystaniu zmodernizowanej bazy dydaktycznej. Program uwzględnia przede wszystkim zagadnienia z zakresu przyrody, ekologii oraz zagadnienia dotyczące edukacji globalnej. Program stawia sobie za cel rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw ekologicznych; nie ogranicza się do przekazywania wiedzy. Program obejmuje zajęcia dydaktyczne w pracowni, lekcje terenowe oraz zajęcia pozalekcyjne.