Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II

RPO WSL 2014-2020

20 grudnia 2019 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II", w ramach którego zamontowanych zostanie 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 pompy ciepła. Środki na realizację projektu pochodzą min. z oszczędności powstałych po zrealziowaniu w 2017 roku I etapu montażu odnawialnych źródeł energii w naszej gminie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych. Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną bądź wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (inwestycja w formule zaprojektuj–wybuduj). Inwestycję przewiduje się w 8 indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Krupski Młyn. W skład inwestycji wchodzi między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu. Zapewniony będzie również system monitorowania instalacji PV jak dodatkowy efekt edukacyjny dla mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tym samym poprawa efektywności energetycznej regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie jakości i poziomu życia społeczności.

Więcej zdjęć znajduje się pod adresem: https://krupskimlyn.pl/galeria/13/inwestycje-promowanie-energii-odnawialnej-na-terenie-gminy-krupski-mlyn-etap-ii