Zdalna szkoła

PO PC

1 kwietnia rozpoczął się nabór w ramach organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Nabór dotyczył sfinansowania zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wysokość kwoty, o którą mogły starać się gminy i powiaty powiązana jest z liczbą uczniów i wynosi: 35, 45, 60, 70, 80 lub 100 tysięcy złotych. Gmina Krupski Młyn uprawniona była do dofinansowania w kwocie 45 tysięcy złotych. W oparciu o złożony wniosek, 9 kwietnia Wójt Gminy, Franciszek Sufa przekazał zakupiony sprzęt naszym szkołom. 9 laptopów trafiło do szkoły w Krupskim Młynie a 6 do szkoły w Potępie. Dzięki temu poprawią się warunki realizacji zdalnych lekcji przez dzieci, które miały uniemożliwiony lub utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.