42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Zdalna szkoła

Dofinansowanie: PO PC

1 kwietnia rozpoczął się nabór w ramach organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Nabór dotyczył sfinansowania zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wysokość kwoty, o którą mogły starać się gminy i powiaty powiązana jest z liczbą uczniów i wynosi: 35, 45, 60, 70, 80 lub 100 tysięcy złotych. Gmina Krupski Młyn uprawniona była do dofinansowania w kwocie 45 tysięcy złotych. W oparciu o złożony wniosek, 9 kwietnia Wójt Gminy, Franciszek Sufa przekazał zakupiony sprzęt naszym szkołom. 9 laptopów trafiło do szkoły w Krupskim Młynie a 6 do szkoły w Potępie. Dzięki temu poprawią się warunki realizacji zdalnych lekcji przez dzieci, które miały uniemożliwiony lub utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.