42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie

Dofinansowanie: WFOŚiGW w Katowicach

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku. Realizacja została podzielona na 3 etapy. Zadanie było finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w kwocie 826.593 zł i dotacji w kwocie 133.545 zł oraz ze środków własnych gminy.

Prace zgodnie z planem zakończyły się w 2009 roku. II etap obejmował wymianę wewnętrznej instalacji c.o. i prace wykończeniowe w budynku. Termin zakończenia tego etapu przyjęto na dzień 31 sierpnia 2010 roku. Te prace także zakończyły się w terminie.
III etap prac obejmował wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej dla kuchni za pomocą kolektorów słonecznych oraz remont kuchni i stołówki wraz z wyposażeniem kuchni. Prace trwały do 31 lipca 2011 roku. Wartość zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyniosły 2.776.711,88 zł. Zadanie było finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w kwocie 826.593 zł i dotacji w kwocie 133.545 zł oraz ze środków własnych gminy. Prace wykonała firma Silmont z Tarnowskich Gór.