Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie

WFOŚiGW

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku. Realizacja została podzielona na 3 etapy. I etap obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę luksfer na elewacji, wykonanie elewacji budynku, pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz prace związane z zabudową przejścia z kuchni piwnicy na parter budynku szkoły.

Prace zgodnie z planem zakończyły się w 2009 roku. II etap obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji c.o. i prace wykończeniowe w budynku. Termin zakończenia tego etapu przyjęto na dzień 31 sierpnia 2010 roku. Te prace także zakończyły się w terminie.
Obecnie realizowany jest III etap prac obejmujący wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej dla kuchni za pomocą kolektorów słonecznych oraz remont kuchni i stołówki wraz z wyposażeniem kuchni. Prace potrwają do 31 lipca 2011 roku. Wartość zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej wynoszą 2.776.711,88 zł. Zadanie jest finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w kwocie 826.593 zł i dotacji w kwocie 133.545 zł oraz ze środków własnych gminy. Prace wykonuje firma Silmont z Tarnowskich Gór.