42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu był zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa. Projekt wpłynie na utrzymanie pełnej gotowości do działania i poprawę sprawności jednostki, a także na zapewnienie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.
Celem głównym projektu było zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Potępa.

Celem głównym projektu było zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. Celami szczegółowymi projektu były:
-poprawa wyposażenia OSP,
-sprofesjonalizowanie OSP,
-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
-poprawa warunków pracy strażaków,
-poprawa bezpieczeństwa strażaków,
-podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa,
-zachęcenie do ochotniczej służby w OSP,
-dbałość o stan środowiska naturalnego.
Dzięki realizacji projektu możliwe jest sprawne i szybkie prowadzenie akcji ratowniczych, które przyczyniają się do jak najmniejszego uszczerbku walorów przyrodniczych Gminy, m.in. podczas pożarów, katastrof przemysłowych, podtopień czy wichur. Wielofunkcyjny specjalistyczny sprzęt ratowniczy jest konieczny ze względu na zapewnienie koniecznej ochrony i bezpieczeństwo przed zagrożeniami spowodowanymi siłami natury oraz zagrożeniami występującymi specyficznie na terenie gminy Krupski Młyn. Podstawowym zadaniem jest ograniczanie skutków pożarów, w tym zarówno ochrona życia ludzkiego, ochrona dobra materialnego mieszkańców, jak i ograniczenie negatywnych skutków pożarów na środowisko przyrodnicze (zarówno faunę i florę) oraz skutków katastrof chemicznych.

Projekt został zrealizowany w 2017 roku. Jego koszt wyniósł 834 924 zł. 234 924 zł stanowiła dotacja w ramach RPO WSL 2014-2020, w tym 92 076,52 to środki wspólnotowe a 142 847,48 to dotacja z budżetu państwa. Pozostała kwota pokryta zosytała ze środków budżetu Województwa Śląskiego (150 tyś. zł), WFOŚiGW w Katowicach (150 tyś. zł), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (43 tyś. zł), OSP Potępa (57 tyś. zł) i budżetu Gminy Krupski Młyn (200 tyś. zł).