42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Kapliczki

W Gminie Krupski Młyn znajdują się wartościowe architektonicznie obiekty sakralne, wśród których dwa zasługują na szczególną uwagę.

Pierwszym jest ukończony i konsekrowany w 1987 roku kościół parafialny pw. św. Józefa w Krupskim Młynie. Świątynia jest jednym z piękniejszych obiektów sakralnych na terenie diecezji gliwickiej. Uwagę przykuwają ponad stuletnie obrazy Drogi Krzyżowej malowane na płótnie oraz chrzcielnica (XVIII w.). Świątynia jest położona przy wzniesieniu i otoczona ponad dwustuletnimi dębami szypułkowymi. Kościół mieści kaplicę maryjną z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przed wejściem głównym stoi figura św. Józefa z Dzieciątkiem. Dzwonnica kościoła mieści trzy dzwony: św. Anna, św. Józef oraz św. Jan. Na dzwonnicy została umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca św. Annę „Samotrzecią”.

Drugim z obiektów jest unikalna w skali regionu zabytkowa Kaplica Bożego Grobu i św. Medarda w Potępie. Wzniesiona w 1672 roku na wzór jerozolimskiej Bazyliki Bożego Grobu kaplica stanowi dla mieszkańców i turystów obiekt kultu i miejsce organizujące życie kościelne i społeczne wsi. W kilku ubiegłych latach wykonane zostały prace konserwatorskie w budynku Kaplicy, które prowadzono  zgodnie z pozwoleniem wydanym przez  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obejmowały one remont instalacji elektrycznej, usługę ułożenia gontów na dachu kaplicy oraz wykonanie  bruku drewnianego wokół kaplicy. Wymieniono więźbę dachową i pokryto ją papą, wymieniono okna i drzwi, położono nowy tynk oraz zainstalowano drewniane kolumny. Wykonano także nowe ogrodzenie wokół Kaplicy, licujące z charakterem odrestaurowanej świątyni.
Kaplic ujeta jest w rejestrze zabytków pod symbolem A, nr 636/66 z 28 maja 1966 roku.

Nieopodal Kaplicy Bożego Grobu i św. Medarda, przy drodze do przysiółka Żyłka znajduje się również zabytkowa kaplica św. Marcina. Jak mówi podanie, kapliczkę ufundował ówczesny pan tych ziem, hrabia Collona, który został zaatakowany w czasie polowania przez watahę wygłodniałych wilków. Jako wotum za cudownie ocalenie hrabia wystawił na skraju lasu kapliczkę, w której zawieszono obraz św. Marcina, a ponadto ufundował kaplicę Bożego Grobu i św. Medarda.