07
lip

Bitwa o wozy

7 lipca 2020

Bitwa o wozy
Bitwa o wozy

Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji poinformowało, że także w ramach II tury wyborów prezydenckich prowadzona będzie akcja "Bitwa o wozy". 49 wozów strażackich trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin leżcych na terenie dawnych województw. Wozy uzykają OSP z gmin, w których uzyskana będzie najwyższa frekwencja.