42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

06
maj

Osnuja gwiaździsta

6 maja 2024

Osnuja gwiaździsta
Osnuja gwiaździsta

Nadleśnictwo Brynek przeprowadziło zabiegi ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej z zastosowaniem środka ochrony roślin. Powtarzające się wzmożone i masowe wystąpienia osnui gwiaździstej stanowią główne zagrożenie dla starszych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Brynek. Osobliwością pojawów tej błonkówki jest ich wyjątkowa długotrwałość i permanentne utrzymywanie się w opanowanych przez nią drzewostanach. Wzmożone i masowe pojawy osnui gwiaździstej trwają zazwyczaj tak długo, jak okresy pozostawania jej w fazie latentnej (stanie normalnym).

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających i pełnych (osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat. Odstąpienie od ich wykonania, może doprowadzić do silnej defoliacji lub gołożerów, skutkujących zachwianiem trwałości zagrożonych i osłabionych drzewostanów.

Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 85 ha, w leśnictwach: Krywałd – 61 ha i Potempa – 24 ha, położonych w zasięgu terytorialnym gmin: Tworóg i Krupski Młyn.

MOSPILAN 20 SP jest insektycydem w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Na owady oddziałuje poprzez kontakt oraz drogą pokarmową. W roślinie wykazuje działanie wgłębne i systemiczne. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni.
Zgodnie z etykietą, okres prewencji dla ludzi i zwierząt, tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia insektycydu oraz jego adiuwantu zawierają załączone etykiety-instrukcje ich stosowania, jak i karty charakterystyki.

Zaleca się odczekać dwa tygodnie i ograniczyć odwiedzanie lasów objętych opryskiem.