42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

15
mar

Posprzątaj las z Nadleśnictwem Zawadzkie

15 marca 2024

Posprzątaj las z Nadleśnictwem Zawadzkie
Posprzątaj las z Nadleśnictwem Zawadzkie

Zapoczątkowana 3 lata temu akcja sprzątania lasu z lokalną społecznością przyniosła wymierne efekty. Ilość zebranych odpadów, zalegających na terenach leśnych zaskoczyła wszystkich uczestników! Jednocześnie dała do myślenia i jej edukacyjny rezultat był widoczny przez dłuższy czas w postaci czystych miejsc w których mogliśmy spacerować, cieszyć się wiosną, łagodzić codzienny stres i „ładować akumulatory”.

Niestety, lasy są nadal zaśmiecane. Nie pomagają apele i kary. Dużo przypadków tzw. „dzikich wysypisk” odnotowujemy w miejscach gdzie lasy państwowe sąsiadują z terenami obcej własności oraz przy większych i mniejszych miejscowościach. Dla ograniczenia problemu istotne jest kształtowanie świadomości społecznej i odpowiednia edukacja okolicznych mieszkańców.

Stulecie istnienia Lasów Państwowych chcemy uczcić pod hasłem

CZYSTOŚĆ W LESIE RADOŚĆ NIESIE,
NA 100 LAT POSPRZĄTAJ Z NAMI ŚWIAT!

Dlatego wspólnie z Kołami Łowieckimi zapraszamy do akcji sprzątania lasu samorządy, Rady Sołeckie, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacje społeczne  i wszystkich mieszkańców Gminy Krupski Młyn, którym leży na sercu stan otaczających nas lasów.

Akcja odbędzie się w sobotę, 23 marca b.r. w godzinach 8.30-12.00, zbiórka uczestników wg poniższego planu:

L.p.

Miejsce zbiórki

Osoba odpowiedzialna (koordynator)z ramienia LP lub koła łowieckiego

Nr. Tel do kontaktu

1.

Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 ( przy siedzibie ZAW-KOM)

Agnieszka Jamrozik

Wojciech Krzyżostaniak

508 348 383 508 348 367

2.

Kielcza, ul. Wiosenna, przy szkółce leśnej

Adam Strzałka

508 348 359

3.

Kolonowskie, parking przy boisku sportowym Unia Kolonowskie

Mariusz Dudarewicz

508 235 919

4.

Łaziska, ul. Leśna, parking przy leśniczówce Łaziska

Tomasz Horoszczak

503 141 689

5.

Żędowice, most przy ul. Stawowej (w sąsiedztwie boiska sportowego)

Piotr Rózga

508 348 380

6.

Krupski Młyn, parking przy ośrodku zdrowia

Arkadiusz Kawalec

508 348 365

7.

Zbiornik Regolowiec- na czas akcji zgoda na wjazd do lasu dla uczestników sprzątania

Jakub Jędrzejewski

508 348 379

 

Nadleśnictwo Zawadzkie przygotuje dla uczestników rękawiczki gumowe oraz worki na śmieci. Ze względu na planowane zbieranie odpadów przy drogach publicznych prosimy o zabranie ze sobą kamizelek ostrzegawczych.

Osoby niepełnoletnie zapraszamy do udziału wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy będą za nie odpowiedzialne.

Podsumowanie akcji przez Koordynatorów w poszczególnych lokalizacjach, połączone z ogniskiem planowane jest ok godziny 12.00

Plakat informacyjny dotyczący akcji sprzątania lasu