25
cze

Nowe władze Sołectwa Ziętek

25 czerwca 2020

Nowe władze Sołectwa Ziętek
Nowe władze Sołectwa Ziętek Wczoraj tj. 24.06.2020 r. w Ziętku odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybrano Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ziętek.
Uprawnionych do głosowania było 541 osób. W zebraniu udział wzięło 45 osób.
Nowym sołtysem został pan Patryk Nowak, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszły następujące osoby: Sebastian Kubik, Krzysztof Winkler, Agata Zorychta, Roman Żyła.
Władzom sołectwa gratulujemy, życząc powodzenia i satysfakcji ze sprawowanych funkcji społecznych.