23
cze

Mieszkańcy Sołectwa Krupski Młyn wybrali Sołtysa i Radę Sołecką

23 czerwca 2020

Mieszkańcy Sołectwa Krupski Młyn wybrali Sołtysa i Radę Sołecką
Mieszkańcy Sołectwa Krupski Młyn wybrali Sołtysa i Radę Sołecką W poniedziałek 22 czerwca br. w Krupskim Młynie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybrano sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Krupski Młyn.
Zebranie, w którym udział wzięły władze i pracownicy gminy oraz mieszkańcy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Krupski Młyn p. Artur Dawydzik. 
Uprawnionych do głosowania było 1311 osób. W zebraniu udział wzięło 45 osób. Nowym sołtysem został pan Waldemar Nowak, natomiast w skład rady sołeckiej weszły następujące osoby: Grzegorz Ziaja, Dawid Dyląg, Ewa Kluba oraz Grzegorz Giera.
Nowo wybranym władzom sołectwa gratulujemy, życząc powodzenia i satysfakcji ze sprawowanych funkcji społecznych.