42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

28
sie

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Krupski Młyn

28 sierpnia 2023

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Krupski Młyn
Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Krupski Młyn

MIEJSCE ZEBRANIA: Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Główna 9 Krupski Młyn

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania wiejskiego i sprawdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
3.    Wybór Protokolanta.
4.    Informacja oraz przedstawienie wniosków mieszkańców dotyczących podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok.
5.    Podział funduszu sołeckiego na 2024 rok oraz głosowanie nad poszczególnymi wnioskami.
6.    Sprawy różne. 
7.    Zamknięcie zebrania.