42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

25
sie

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Ziętek

25 sierpnia 2023

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Ziętek
Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Ziętek

MIEJSCE ZEBRANIA: Świetlica osiedlowa w Ziętku (blok 2). 


PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.    Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
3.    Wybór Protokolanta.
4.    Informacja Sołtysa w sprawie wysokości środków przypadających w 2024 r. dla Sołectwa Ziętek.
5.    Przedstawienie złożonych wniosków mieszkańców o podział funduszu na poszczególne zadania.
6.    Przyjęcie wniosków mieszkańców na podział pozostałej części funduszu.
7.    Zatwierdzenie wniosków do realizacji przez głosowanie i wydanie stosownej uchwały.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zamknięcie zebrania.