42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

02
sie

Wnioski mieszkańców Sołectwa Ziętek w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok

2 sierpnia 2023

Wnioski mieszkańców Sołectwa Ziętek w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok
Wnioski mieszkańców Sołectwa Ziętek w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 г. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) w/w wniosek może zostać złożony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ponadto wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. 
Propozycje musza mieścić się w ramach zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne z jej strategia rozwoju.

SOŁTYS SOŁECTWA ZIĘTEK
Zbigniew Pęcherz