42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

01
sie

Ogłoszenie o składaniu wniosków o podział funduszu sołeckiego na 2024 r.

Sołectwo Potępa

1 sierpnia 2023

Ogłoszenie o składaniu wniosków o podział funduszu sołeckiego na 2024 r.
Ogłoszenie o składaniu wniosków o podział funduszu sołeckiego na 2024 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.) każdy wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa i powinien zawierać wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Ponadto zgłaszane we wnioskach propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy i być zgodne z jej strategią rozwoju.

Z poważaniem
Sołtys oraz Rada Sołecka
w Potępie