42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

12
maj

Sprzedaż końcowa paliwa stałego

12 maja 2023

Sprzedaż końcowa paliwa stałego
Sprzedaż końcowa paliwa stałego

Gmina Krupski Młyn ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 lipca 2023 r., w cenie 1 700,00 zł brutto za tonę. 

Wnioski o zakup węgla sortu: groszek II (frakcja jak ekogroszek) i orzech można składać od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie według sortu wynosi:
– groszek II – 1 500 kg,
– orzech – 25 500 kg.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:
1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe;
2. Umożliwiła zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia właściwego wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. 

Formularz wniosku dostępny:
• na stronie www.krupskimlyn.pl (niżej)
• w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, Krasickiego 9 (w wersji papierowej)

 

Załącznik: 

WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO


 
Składanie wniosków (w sekretariacie lub w pokoju nr. 30):
 
1. W Urzędzie Gminy Krupski Młyn w godzinach:
• Poniedziałek 7.00 – 15.00
• Wtorek 7.00 - 16:00
• Środa – Czwartek 7.00 - 15:00
• Piątek 7.00 - 14:00 
2. Drogą elektroniczną poprzez:
• platformę ePUAP   /ugkrupskimlyn/skrytka
• adres e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Telefon do kontaktu: 32 416 70 23