42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

02
sty

Sprzedaż węgla w 2023 roku

2 stycznia 2023

Sprzedaż węgla w 2023 roku
Sprzedaż węgla w 2023 roku

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w sekretariacie lub w pokoju nr. 30, w godzinach pracy Urzędu. 
Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu.
Prawo do zakupu węgla w cenie 2000 zł za tonę mają Mieszkańcy Gminy Krupski Młyn z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy Krupski Młyn poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).
Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwi przeniesienie zapotrzebowania niewykorzystanego w pierwszym okresie, na następny (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego (węgla) albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość powiększa limit na drugi okres. Klienci, którzy w tym roku nie kupili węgla lub kupili go mniej, będą mogli wykorzystać cały limit w roku 2023.


 

Węgiel w sortymencie:

- GROSZEK II - MYSŁOWICE-WESOŁA*1
- ORZECH - MYSŁOWICE-WESOŁA*2
będą dostępne w cenie 2000 zł brutto za tonę. 


*1   GROSZEK II - MYSŁOWICE-WESOŁA
wysoka jakość – ten węgiel o uziarnieniu 6-25 mm pochodzi z polskich kopalń PGG S.A.
Groszek to popularny w Polsce, sortyment węgla kamiennego średniej wielkości tj. uziarnieniu 6 – 25 mm. Oprócz niewielkich wymiarów, węgiel ten charakteryzuje się po spaleniu małą ilością popiołu.

*2   ORZECH - MYSŁOWICE-WESOŁA
wysoka jakość – ten gruby węgiel o uziarnieniu 25-80 mm pochodzi z polskich kopalń PGG S.A.
Orzech (O) to jeden z grubych, popularnych w Polsce, sortymentów węgla kamiennego. Charakteryzuje się jasnym i wysokim płomieniem oraz stosunkowo niską zawartością siarki przez co jest bardziej przyjazny dla środowiska. Niski stosunek masy uzyskanego popiołu do początkowej masy węgla ogranicza częstotliwość czyszczenia pieca. Orzech jest uniwersalny, sprawdza się doskonale w niemal wszystkich kotłach zasypowych. 

Źródło: https://sklep.pgg.pl/ Formularz wniosku dostępny:
• na stronie www.krupskimlyn.pl (niżej)
• w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, Krasickiego 9 (w wersji papierowej)
 
Składanie wniosków (w sekretariacie lub w pokoju nr. 30):
 
1. W Urzędzie Gminy Krupski Młyn w godzinach:
• Poniedziałek 7.00 – 15.00
• Wtorek 7.00 - 16:00
• Środa – Czwartek 7.00 - 15:00
• Piątek 7.00 - 14:00 
2. Drogą elektroniczną poprzez:
• platformę ePUAP   /ugkrupskimlyn/skrytka
• adres e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Formularz wniosku:
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. docx 
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. pdf